Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na Niepokój-Stres-Depresję

Powyższy test powstał na podstawie danych i badań prowadzonych w środowisku klinicznym i ma za zadanie zmierzyć Twój aktualny poziom niepokoju, stresu i depresji, według ustandaryzowanych, opartych na badaniach stwierdzeń. Chociaż każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu odczuwać niepokój, stres oraz depresję, podwyższone poziomy tych parametrów mogą negatywnie wpływać na naszą zdolność do prowadzenia normalnego życia i doprowadzić do wystąpienia różnorodnych schorzeń. Należy jednak pamiętać, że te stany nie muszą być przewlekłe, a ich rozpoznanie bardzo często stanowi pierwszy krok do uzyskania odpowiedniej pomocy.

Wskaż jak bardzo zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 30

W ciągu ostatniego tygodnia zdarzyło mi się…

Odczuwać suchość w ustach.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-ASD© stanowi własność IDR Labs International.

Test IDR-ASD© stanowi wskaźnik i instrument do mierzenia negatywnych zjawisk psychologicznych takich jak niepokój, stres i depresja. Chociaż test umożliwia określenie punktacji na skalach powiązanych z trzema negatywnymi stanami psychicznymi – niepokojem, stresem oraz depresją – należy pamiętać, że wyniki testu mogą nie odzwierciedlać prawdziwej oceny klinicznej, wynikającej z badań przeprowadzonych przez uprawniony do tego personel medyczny, na żywo i w oparciu o dokładne przesłuchanie badanego oraz zapoznanie się, między innymi, z jego osobistą historią choroby oraz historią choroby jego rodziny.

Chociaż wszystkie zaprojektowane narzędzia są zorientowane klinicznie, nie należy mylić testu IDR-ASD© z właściwymi badaniami klinicznymi, służącymi ocenie poziomu niepokoju, stresu i depresji, mimo że wszystkie one stanowią profesjonalnie zaprojektowane testy (lub wykazy), służące do pomiaru skłonności i stanów związanych z tymi negatywnymi stanami. Test IDR-ASD© stanowi własność IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu osobowości mają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania testów osobowości oraz zajmowali się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu osobowości na Niepokój-Stres-Depresję podane są na zasadzie „tak jak jest” i nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane jako profesjonalna, wykwalifikowana porada. Aby dowiedzieć się więcej o naszym internetowym teście na osobowość, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na Niepokój-Stres-Depresję jest zupełnie bezpłatny i umożliwia Ci poznanie swojej punktacji w trzech aspektach związanych z negatywnym stanem psychicznym.

2. Ukierunkowane klinicznie. Ocena uzyskana przez to narzędzie została zaprojektowana tak, by przedstawić pełen obraz kliniczny aktualnego poziomu niepokoju, stresu i depresji badanego, zgodnie z ustandaryzowanymi stwierdzeniami.

3. W odniesieniu do średniej populacji. Chociaż dostępne są też inne zorientowane klinicznie testy, nasz jest jednym z niewielu, który odnosi wyniki Niepokoju-Stresu-Depresji badanego do wyników średniej populacji określonych w próbkach klinicznych.

4. Kontrola statystyczna. Analiza statystyczna testu przeprowadzana jest tak, by zapewnić maksymalną dokładność i zasadność wyników testu.

5. Stworzone z udziałem profesjonalistów. Test został przygotowany z udziałem badaczy zawodowo zajmujących się psychologią i badaniem indywidualnych różnic.