Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบความวิตกกังวล-ความเครียด-ความซึมเศร้า

จากข้อมูลของงานวิจัยทางการแพทย์ แบบทดสอบนี้ทำการวัดผลระดับสภาวะของความวิตกกังวล ความเครียด และความซึมเศร้าของคุณในปัจจุบันตามมาตรฐานของงานวิจัย แม้ว่าพวกเราต่างก็เคยมีประสบการณ์ที่ต้องรู้สึกเป็นกังวล เครียด และซึมเศร้ามาเป็นครั้งคราว แต่ถ้ามีพารามิเตอร์เหล่านี้ในระดับที่สูงจนเกินไป ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขได้ และอาจเป็นสาเหตุของอาการทางการแพทย์มากมายตามมา อย่างไรก็ตาม สภาวะในเชิงลบเหล่านี้ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้ถึงปัญหาที่มีคือขั้นตอนแรกของการได้รับความช่วยเหลือต่อไป

กรุณาระบุว่าคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนในรายการแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 30

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันพบว่าตัวเอง...

รู้สึกกลัวมากหรือรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สาเหตุ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

IDR-ASD© เป็นสินทรัพย์ของ IDR Labs International

IDR-ASD© คือตัวชี้วัดและเครื่องมือสำหรับวัดผลของปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาในเชิงลบด้านความวิตกกังวล ความเครียด และความซึมเศร้า แม้ว่าแบบทดสอบนี้จะสามารถช่วยให้คุณทำการประเมินขอบเขตคะแนนของคุณที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของความวิตกกังวล ความเครียด และความซึมเศร้าในระดับต่างๆ ได้ เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าคะแนนจากแบบทดสอบไม่สามารถนำไปเป็นคะแนนของการประเมินทางการแพทย์ในโลกความเป็นจริงได้ ซึ่งการประเมินโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองมีทั้งการแสดงออกทางกายของผู้ตอบ การสัมภาษณ์ผู้ตอบอย่างละเอียด รวมทั้งการตรวจสอบตัวผู้ตอบ ประวัติครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบเชิงการแพทย์ IDR-ASD© ไม่ควรเป็นที่สับสนกับแบบทดสอบทางการแพทย์จริงที่ใช้ในการวัดผลของความวิตกกังวล ความเครียด และความซึมเศร้า แม้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพ (หรือรายการตรวจสอบ) ที่ถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเชี่ยวชาญสำหรับการวัดผลคุณสมบัติและสภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาวะในเชิงลบทั้งสาม IDR-ASD© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ซึ่งผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพอย่างหลากหลายและได้ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบบุคลิกภาพและการจัดกลุ่ม ผลลัพธ์จากแบบทดสอบความวิตกกังวล-ความเครียด-ความซึมเศร้าหลายมิติออนไลน์ของเรานี้ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นมา"ตามสภาพ" ของข้อมูลที่ได้รับและไม่ควรนำไปใช้เป็นการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ของเราได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบความวิตกกังวล-ความเครียด-ความซึมเศร้านี้ได้ฟรี และทำการคำนวณคะแนนจากแบบทดสอบเกี่ยวกับฟังก์ชันทางจิตวิทยาทั้งสามมิติได้

2. ทดสอบเชิงการแพทย์ การตอบรับของเครื่องมือนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งมอบภาพรวมอย่างเห็นได้ชัดทางการแพทย์เกี่ยวกับระดับของความวิตกกังวล ความเครียด และความซึมเศร้าในปัจจุบันของผู้ตอบซึ่งถูกวัดผลไปตามมาตรฐาน

3. เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากร ในขณะที่มีแบบทดสอบเชิงการแพทย์อื่นๆ อยู่แล้ว แบบทดสอบของเราเป็นหนึ่งในไม่กี่แบบทดสอบที่ทำการเชื่อมโยงคะแนนด้านความวิตกกังวล-ความเครียด-ความซึมเศร้าของผู้ตอบเพื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากรซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาจากตัวอย่างทางการแพทย์

4. ควบคุมเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้รับจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำโดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นด้วยข้อมูลของนักวิจัยที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและการวิจัยความแตกต่างของแต่ละบุคคล