Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว

แบบทดสอบการเหยียดเพศแบบแยกขั้วเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประเมินการแบ่งแยกทางเพศที่มีต่อผู้หญิง อ้างอิงจากผลงานของนักจิตวิทยา Glick และ Fiske แบบทดสอบจะประเมินการเหยียดเพศสองประเภทด้วยกัน ซึ่งผู้สร้างบบทดสอบมองว่ามีส่วนเสริมกันในการเสริมสร้างบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมและโครงสร้างทางสังคมแบบปิตาธิปไตย

การวิจัยเรื่องการเหยียดเพศแบบแยกขั้วใช้เวลานานกว่า 15 ปี เป็นการแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบนี้มีลักษณะเฉพาะด้านการวัดข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน และมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ การวิจัยอย่างกว้างขวางในกว่า 19 ประเทศได้พิสูจน์ในทำนองเดียวกันว่าแบบทดสอบการเหยียดเพศแบบแยกขั้วนั้นนำไปใช้ได้ในทุกวัฒนธรรม

คุณอยู่ในตำแหน่งไหนของการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว? โปรดระบุระดับในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าบ่งบอกถึงตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 22

ผู้หญิงแสวงหาการควบคุมผู้ชายในความสัมพันธ์ต่างเพศระยะยาว

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

The IDRlabs Sexism Test (IDR-ST©) ถูกพัฒนาโดย IDRlabs International ซึ่ง The IDR-ST อ้างอิงมาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยา Peter Glick และ Susan Fiske ที่ร่วมมือกันกับ Lawrence University และ the University of Massachusetts at Amherst โดย The IDR-ST ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยทั้งสองและสถาบันดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้อง

The IDRlabs Sexism Test นำงานวิจัยจากนักจิตวิทยา Peter Glick และ Susan Fiske มาใช้เพื่อจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรี แบบทดสอบการแบ่งแยกเพศนี้พูดถึงการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว — ทฤษฎีกรอบทางความคิดของการแบ่งแยกทางเพศที่แบ่งออกเป็นสององค์ประกอบที่แตกต่างกัน นั่นก็คือการเหยียดเพศแบบให้คุณ (benevolent sexism) และการเหยียดเพศแบบเป็นปฏิปักษ์ (hostile sexism) ในขณะที่การแบ่งแยกเพศมักจะถูกพูดถึงในเชิงลบอย่างเห็นได้ชัด โดยการเหยียดเพศแบบเป็นปฏิปักษ์ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายมากขึ้นในเชิงจิตวิทยา แบบทดสอบนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่คลุมเครือของการแบ่งแยกเพศผ่านการทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น โดยพูดถึงการเหยียดเพศแบบให้คุณด้วย

แบบทดสอบนี้ให้คะแนนการแบ่งแยกทางเพศแบบแยกขั้วโดยรวม ทั้งคะแนนสำหรับการเหยียดเพศแบบเป็นปฏิปักษ์และแบบให้คุณตามสัดส่วนเพื่อประเมินอคติที่มีต่อผู้หญิงอย่างครอบคลุม IDRlabs International และแบบทดสอบการแบ่งแยกเพศของ IDRlabs นี้เป็นอิสระจากนักวิจัยและสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบการแบ่งแยกทางเพศถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในการส่งมอบและตีความเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหลากหลาย ซึ่งทำงานในด้านจิตวิทยาทั้งแบบทดสอบด้านจิตวิทยาสังคม แบบลักษณ์ทางจิตวิทยา และบุคลิกภาพ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบการแบ่งแยกเพศนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดเข้าใจว่าแบบทดสอบนี้ไม่สามารถให้คำตอบขั้นสุดท้ายในด้านความคิด ความเชื่อ หรือองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคลได้

แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาและใช้การควบคุมเชิงสถิติเพื่อความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น คะแนนของผู้ทำแบบทดสอบแต่ละรายและภาพรวมด้านบุคลิกภาพของแบบทดสอบการแบ่งแยกเพศออนไลน์ฟรีของเราถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบการแบ่งแยกเพศและแบบทดสอบทางจิตวิทยาออนไลน์ฟรีอื่น ๆ ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบเหยียดเพศออนไลน์นี้ได้ฟรี คุณจะได้ค้นหาว่าคุณมีมุมมองและความเชื่อเกี่ยวกับการเหยียดเพศอย่างไรบ้าง โดยอ้างอิงมาจากงานวิจัยในวารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม

2. เป็นการประเมินแบบหลายมิติ การทดสอบนี้ตระหนักถึงโครงสร้างของการแบ่งแยกทางเพศในหลายมิติ โดยทำการประเมินระดับย่อยที่แตกต่างกันสองระดับทั้งด้านที่แบ่งแยกเพศแบบเป็นปฏิปักษ์และแบบให้คุณ

3. มีความสำคัญต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาด้านความเท่าเทียมกันของผู้หญิงกำลังเป็นที่พูดถึงในที่สาธารณะโดยผู้นำระดับโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ

4. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ ผลลัพธ์ของผู้ทำแบบทดสอบนี้จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน และใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแบบทดสอบในด้านบุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคม และแบบลักษณ์เชิงจิตวิทยา