Skip to main content

Цей тест також доступний на таких мовах:

Тест на амбівалентний сексизм

Тест на амбівалентний сексизм – це один з найпопулярніших опитувальників для визначення рівня гендерної дискримінації щодо жінок. Спираючись на роботи психологів Гліка та Фіске, цей тест розглядає два типи сексизму, які згідно з авторами цієї моделі доповнюють один одного, зміцнюючи традиційні гендерні ролі та патріархальні соціальні структури.

Понад п’ятнадцять років роботи над опитувальником на амбівалентний сексизм підтверджують, що у цьому тесті використовуються реальні психометричні дані, які відповідають за точність та надійність цього тесту. Крім того, дослідження, що проводилися у понад 19 країнах, також свідчать про достовірність тесту у різних культурах.

Який Ваш рівень амбівалентного сексизму? Для кожного наступного твердження вкажіть, наскільки Ви з ним погоджуєтеся.

Запитання 1 з 22

«Гендерна рівність» та «рівні права» - це цілком розумні вимоги.

Не згоден
Згоден

НАСТУПНЕ

Тест на амбівалентний сексизм (IDR-ST©) є власністю IDRlabs International. Тест IDR-ST спирається на дослідження психологів Пітера Гліка та Сюзан Фіске за підтримки університету Лоуренс та Масачусетського університету в Амхерсті. Тест IDR-ST не пов’язаний з вищевказаними науковцями чи навчальними закладами.

Наш безкоштовний онлайн-тест на сексизм від IDRlabs використовує дослідження психологів Пітера Гліка та Сюзан Фіске. Він спирається на опитувальник по амбівалентному сексизму – теоретичну працю, яка стверджує, що сексизм поділяється на два окремі види: доброзичливий та ворожий сексизм. Часто сексизм трактується як щось цілком негативне, оскільки поняття «ворожого сексизму» більш поширене у психологічній літературі, проте цей тест представляє також поняття «доброзичливого сексизму» за допомогою вивчення більш толерантного ставлення до жіночої статі.

Цей тест показує Ваш загальний рівень (амбівалентного) сексизму і розприділяє його в процентному відношенні між доброзичливим та ворожим сексизмом. Це робиться для того, щоб точно оцінити рівень Вашого упередження щодо жінок. Організація IDRlabs International та тест на амбівалентний сексизм жодним чином не пов’язані з вищезгаданими науковцями та навчальними закладами.

Цей тест на амбівалентний сексизм розробили за допомогою дипломованих спеціалістів у сфері дослідження та тлумачення психологічних явищ, які мали досвід роботи у різноманітних напрямках психології, включно з соціологією, типологією та тестуванням особистості. Безкоштовні онлайн-тести на зразок цього тесту на сексизм допоможуть ознайомитися з певними психологічними явищами в інформативних та навчальних цілях. Проте, результати цього тесту не можуть надати Вам детальну та достовірну інформацію щодо Ваших поглядів, переконань та компонентів Вашої особистості.

Хоча безкоштовні онлайн-тести на зразок цього розроблені та підтвердженні спеціалістами, результати не повинні тлумачитися як надання будь-якої професійної чи сертифікованої консультації. Персональні результати нашого безкоштовного тесту на сексизм надаються «як є». Для отримання додаткової інформації про наш онлайн-тест чи інші психологічні тести ознайомтеся, будь ласка, з нашими Умовами надання послуг.

Для чого проходити цей тест?

1. Безкоштовність. Цей онлайн тест на амбівалентний сексизм надається Вам абсолютно безкоштовно. Він дозволить визначити, чи наявні у Вас сексистські погляди та переконання згідно з дослідженням з Журналу про особистість та соціальну психологію.

2. Багатоаспектність. Цей тест бере до уваги багатоаспектність сексизму, порівнюючи доброзичливий та ворожий сексизм.

3. Актуальність. Проблеми рівності жінок все частіше обговорюються світовими лідерами та широкою громадськістю.

4. Статистичний контроль. Тестові бали вносяться в анонімну базу даних. Статистичний аналіз тесту проводиться для забезпечення максимальної точності та достовірності результатів.

5. Професіоналізм. Цей тест створений дипломованими спеціалістами, що мали досвід роботи у сфері соціальної психології та працювали з тестуваннями типології особистості.