Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na zaburzenia lękowe

Lęk to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się uczuciem nerwowości i zmartwienia, z towarzyszącymi objawami w formie przyspieszonego tętna i szybkiego oddechu. Z lękiem często związane są również problemy z koncentracją, trudności z zasypianiem i zachowania unikające. Nieleczony lęk może powodować znaczne pogorszenie samopoczucia i funkcjonowania. Lęk jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych: na zaburzenia lękowe cierpi corocznie około 18% dorosłej populacji.

Niniejszy test łączy w sobie wiele narzędzi psychologicznych w celu monitorowania respondenta pod kątem pięciu częstych zaburzeń lękowych u dorosłych: zaburzenia lękowego uogólnionego, fobii społecznej, konkretnej fobii, lęku separacyjnego u dorosłych oraz zaburzenia lękowego z napadami lęku/agorafobii.

Czy masz zaburzenia lękowe? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 34

Zdarzyło się, że spożyłem(am) alkohol, leki i/lub narkotyki, aby poradzić sobie z narażeniem na konkretny obiekt mojego przerażenia (np. owady, krew, wysokości itp.).

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na zaburzenia lękowe IDRlabs (IDR-ADT©) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-ADT© opiera się na pięciu miarach psychologicznych: kwestionariuszu lęku uogólnionego (GAD-7), inwentarzu fobii społecznej (SPIN), kwestionariuszu lęku separacyjnego dla dorosłych (ASA-27), skali paniki i agorafobii (PAS) oraz mierze dotkliwości konkretnej fobii u dorosłych. Test IDR-ADT© nie jest powiązany z konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na zaburzenia lękowe IDRlabs opiera się na kwestionariuszu lęku uogólnionego (General Anxiety Disorder-7, GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams, and Lowe, 2006), inwentarzu fobii społecznej (Social Phobia Inventory, SPIN; Connor, 2000), kwestionariuszu lęku separacyjnego dla dorosłych (Adult Separation Anxiety Questionnaire, ASA-27; Manicavasagar, Silove, Wagner, and Drobny, 2003), skali paniki i agorafobii (Panic and Agoraphobia Scale, PAS; Bandelow, 1999) oraz na mierze dotkliwości konkretnej fobii w wersji dla dorosłych (Severity Measure for Specific Phobia, Adult Version; American Psychiatric Association, 2013). Te instrumenty kliniczne są przeznaczone do wykorzystania przez wykwalifikowanych profesjonalistów i badaczy. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym i rozrywkowym. IDRlabs International i niniejszy test na zaburzenia lękowe są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na zaburzenia lękowe opiera się na kilku czołowych narzędziach do oceny tego psychologicznego konstruktu. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, są jedynie wstępną analizą badanej kwestii i nie zapewniają dokładnej oceny Twojej osobowości, charakteru lub którejkolwiek ze składowych Twojego stanu psychicznego. Niniejszy test ma służyć jedynie jako badanie przesiewowe. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie lekarz, psychiatra lub inny specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na zaburzenia lękowe, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego stanu zdrowia psychicznego, które w przeciwnym razie mogą pozostać nierozpoznane, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny, rzetelny i całościowy, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Mimo że opracowane przez profesjonalistów i poddane statystycznej ewaluacji, bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na zaburzenia lękowe, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń. Wyniki naszego bezpłatnego, internetowego testu na zaburzenia lękowe są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego testu, a także naszych pozostałych internetowych testów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na zaburzenia lękowe jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki w ramach narzędzi psychologicznych, które mogą wskazać na występowanie zaburzenia lękowego, w oparciu o badania psychologiczne.

2. Ważność i rzetelność. Narzędzia użyte w niniejszym teście są ważnymi i rzetelnymi miarami objawów lękowych, popartymi dowodami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych.

3. Istotny odnośnie zwiększającej się świadomości w zakresie zdrowia psychicznego. Zauważa się stale rosnącą świadomość społeczną odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego i lęku. Testy, takie jak niniejszy test na zaburzenia lękowe, przyczyniają się do zwiększenia tej świadomości.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki respondenta są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić najlepszą dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy darmowy test na zaburzenia lękowe został opracowany przez profesjonalnych badaczy z doświadczeniem w przeprowadzaniu testów psychologicznych i testów osobowości.