Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Anksiyete Bozukluğu Testi

Anksiyete, artan kalp atış hızı ve hızlı nefes alma ile birlikte sinirlilik ve endişe duyguları ile karakterize edilen bir ruh sağlığı sorunudur. Anksiyeteye genellikle odaklanmakta zorlanma, uyumakta zorlanma ve kaçınma davranışları da eşlik eder. Tedavi edilmediği takdirde anksiyete sağlık ve işlevlerde önemli bozulmaya neden olabilir. Anksiyete, en yaygın ruh sağlığı hastalıklarından biridir: Yetişkin nüfusun yaklaşık %18'i bir anksiyete bozukluğundan etkilenir.

Bu test, yetişkinlerde sık görülen şu beş anksiyete bozukluğunu taramak için birden fazla psikoloji aracını tek bir cihazda birleştirmektedir: Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu ve Panik Bozukluk/Agorafobi.

Sizde bir anksiyete bozukluğu var mı? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 34

Ayda en az bir kez ani bir anksiyete patlaması yaşıyorum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Anksiyete Bozuklukları Testi (IDR-ADT©), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-ADT, şu beş psikoloji ölçümüne dayanmaktadır: Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu-7 (GAD-7), Sosyal Fobi Envanteri (SPIN), Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (ASA-27), Panik Agorafobi Ölçeği (PAS) ve Özgül Fobi Şiddet Ölçeği (Yetişkin). IDR-ADT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Anksiyete Bozuklukları Testi, Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu-7 (GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams ve Lowe, 2006), Sosyal Fobi Envanteri (SPIN; Connor, 2000), Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (ASA-27; Manicavasagar, Silove, Wagner ve Drobny, 2003), Panik Agorafobi Ölçeği (PAS; Bandelow, 1999) ve Özgül Fobi Şiddet Ölçeği, Yetişkin Versiyonu (American Psychiatric Association, 2013) adlı çalışmalardan yararlanmıştır. Bu klinik araçlar, profesyoneller ve araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar ve iyi vakit geçirme amacıyla hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut Anksiyete Bozuklukları Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Anksiyete Bozuklukları Testi, bu psikolojik yapıyı değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araca dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online testler yalnızca ele alınan konsepte bir ilk bakış sunar ve kişiliğiniz, karakteriniz ya da psikolojik durumunuzun herhangi bileşeni hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz. Bu test yalnızca tarama amacıyla kullanılmalıdır. Kesin bir ruh sağlığı tanısı, yalnızca bir doktor, psikiyatr veya diğer ruh sağlığı uzmanı tarafından konabilir.

Bu sıklıkla tanısı konmadan kalan ruh sağlığı hastalığının belirtileri ve semptomlarını kendinizde taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online anksiyete testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve geçerlik kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Profesyoneller tarafından geliştirilmiş ve istatistiksel olarak onaylanmış olsa da, mevcut Anksiyete Bozuklukları Testi gibi ücretsiz online testler herhangi bir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sağlamamaktadır. Ücretsiz online anksiyete testimizin sonuçları "olduğu gibi" sunulmaktadır. Herhangi online test veya diğer online psikoloji testimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online anksiyete testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve psikoloji araştırmalarında rapor edildiği üzere anksiyete varlığına işaret edebilecek psikolojik araçlarda aldığınız skoru öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Geçerlilik ve güvenilirlik. Bu testte kullanılan araçlar, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan kanıtlarla desteklenen geçerli ve güvenilir anksiyete belirtileri ölçütleridir.

3. Ruh sağlığı farkındalığını artırmaya yardımcı. Ruh sağlığı ve anksiyetenin önemi, günümüzde her kesimce sürekli artan şekilde kabul görüyor. Bu anksiyete bozuklukları testi gibi testler farkındalığın artmasına katkıda bulunmaktadır.

4. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin kullanıcı sonuçları anonimize edilmiş bir veritabanına kaydedilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Bu ücretsiz anksiyete testi, psikoloji ve kişilik testleri alanında deneyimli profesyonel araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.