Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Enneagram Testi

Enneagram Kişilik Tipleri, dokuz kişilik tipinden oluşan bir modeldir. Kişisel gelişim, iş yönetimi ve ruhsal gelişim alanlarında sıkça kullanılmaktadır.

Her ne kadar Virginia Price (psikolog, doktor) ve David Daniels (doktor ve Stanford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü) gibi savunucuları model için bilimsel destek bulduklarını iddia etseler dahi Enneagram, psikoloji araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir araç değildir.

Enneagram kişilik tipiniz hangisi? Aşağıdaki beyanların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 45

Aklıma gelen yeni fikirlere kapılırım, bu hedef pahasına olsa dahi.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Enneagram Kişilik Testinin mülkiyeti IDRlabs International’a aittir.

Bu testimiz, istatistiksel kontroller ve validasyona tabi tutulmuş az sayıdaki ücretsiz testten biridir. Böyle olsa dahi lütfen testlerin yalnızca birer gösterge olduğunu–fikir sahibi olmanız için endekse bir ilk bakış sunduğunu–unutmayınız.

MBTI® (Myers-Briggs Kişilik Tip Göstergesi®), NEO PI-R, Beş Faktör Modeli Testi gibi profesyonel veya "resmi" olmaları fark etmeksizin Kişilik TestleriTakım Rolü Testleri ve Kariyer Testleri veya bunun gibi ücretsiz online Enneagram Kişilik testleri yalnızca ilgili ölçülen endeksler üzerinde kişisel konumunuzu bulmanıza yardımcı olan göstergelerdir. Şimdiye kadar tasarlanan hiçbir test, Enneagram veya kişilik tipinizi tam doğruluk veya güvenilirlikle belirleyemez ve hiçbir kişilik testi, alandaki ilgili teorileri bilmenin yerini tutamaz.

Enneagram kişilik tipinizi keşfetmenizi sağlayan bu ücretsiz online Enneagram testinin yayıncıları olarak, bu testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve eksiksiz olması için çalıştık.

Tıpkı bu test ile karıştırılmaması gereken Belbin testi, Myers-Briggs Tip Göstergesi®, Jung Tip Göstergesi, NEO PI-R ve benzeri "resmi" testler ve diğer profesyonel, doğru enstrümanlarda olduğu gibi, ücretsiz online testimiz de sonuçları mümkün olduğunca doğru ve güvenilir hale getirmek için istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutulmuştur.

Bu ücretsiz online Enneagram testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz Enneagram testimizi kullanmadan önce, aldığınız sonuçlardan bazılarının yukarıda adı geçenler gibi diğer testlerin ve eğitim içeriklerinin sonuçlarıyla uyumlu olabileceğini, ancak bu testin resmi ticari markalı testlerle karıştırılmaması gerektiğini lütfen unutmayınız. Ücretsiz online Enneagram Kişilik testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" ücretsiz olarak verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online Enneagram Kişilik testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve dokuz Enneagram Kişilik Tipi için skorunuzu öğrenme imkanı tanımaktadır.

2. Benzersiz. Piyasada başka Enneagram testleri olsa da, bu test Enneagram'ın görüşlerini klasik psiko-dinamik teorilerle bir araya getiren benzersiz bir yapı kullanır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online Enneagram testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve kurumsal, kişilik ve IQ testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.