Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na wartościowego partnera

Jesteś wartościowym czy toksycznym partnerem?

Bazując na nakreślonych przez psychologów wzorcach wspólnych dla zdrowych i niezdrowych związków, coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że niektóre osoby są dobrym „materiałem na partnera”, podczas gdy inne zmagają się z traumą lub mrocznymi cechami, które ostatecznie utrudniają ich związki.

Niniejszy test opiera się na pracy psycholożki klinicznej dr Lindsay C. Gibson i stanowi próbę oceny respondenta w 8 różnych dziedzinach, sprawdzając, czy jesteś toksycznym czy wartościowym partnerem.

Jesteś toksycznym czy wartościowym partnerem? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 40

Nie zawsze jestem osobą tak niezawodną jak inni.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na wartościowego partnera IDRlabs (IDR-HPT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-HPT opiera się na pracy doktor psychologii Landsay C. Gibson, która napisała książkę pod tytułem: Adult Children of Emotionally Immature Parents: How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents. Test IDR-HPT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami w dziedzinie psychologii osobowości, poradnictwa psychologicznego ani zrzeszonymi instytucjami badawczymi.

Niniejszy test dostarcza opinii takich, jak poniższe: Szczerość: partnerzy, którzy są wierni sobie, są świadomi, że w związku muszą służyć zarówno sobie, jak i partnerowi. Dzielą się swoimi myślami i uczuciami we wrażliwy i uczciwy sposób; pozwalają swojemu partnerowi reagować na nie bez obciążania łączącej ich więzi. Mają skłonność do stawania w obronie swoich wartości, ponieważ postrzegają oryginalność jako kwestię kluczową dla życia w szczerym i satysfakcjonującym związku.

Empatia: osoby, które utrzymują i doceniają więzi emocjonalne, zwykle zwracają uwagę na swoich partnerów, otwarcie się komunikują i dokładają wszelkich starań, aby wzmocnić więź łączącą partnerów w związku. Rozumieją, że intymność umożliwia wypracowanie formy dobrego samopoczucia, która wykracza poza atrakcyjność fizyczną lub powierzchowną rozmowę.

Rozsądek: osoby, których oczekiwania w stosunku do siebie i swoich partnerów są rozsądne, są świadome swoich ograniczeń i możliwości, a także ograniczeń i możliwości innych osób. Jako partnerzy mają skłonność do właściwego i dojrzałego zrozumienia tego, co jest możliwe, a co niemożliwe w ich związkach. Ta cecha odzwierciedla również zdrową samoocenę, ponieważ wiąże się z uczciwością wobec siebie i poszanowaniem istniejących w związku ograniczeń.

Komunikacja: partnerzy, którzy komunikują się jasno i aktywnie, starają się podkreślić istotę dwukierunkowych rozmów i odpowiednio wyrazić swoje potrzeby, jednocześnie szanując potrzeby innych. Mogą mieć skłonność do używania komunikatów typu „ja” i przyjmowania odpowiedzialności za własne uczucia. Często też starannie dobierają odpowiedni czas i słowa, by wyrazić swoje pragnienia.

Test na wartościowego partnera IDRlabs opiera się na pracy dr Gibson i kryteriach diagnostycznych ujętych w jej książce, opublikowanej w Gibson, L.C. (2015). “Adult Children of Emotionally Immature Parents: How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents”. New Harbinger Publications, Inc. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na wartościowego partnera IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na wartościowego partnera IDRlabs opiera się na słynnej i uznanej książce, która omawia znaczenie dojrzałości emocjonalnej i odpowiedniego zachowania w związkach. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego nastawienia. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości, nastawienia i związku może dokonać jedynie wykwalifikowany, odpowiedni specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na wartościowego partnera, umożliwiającego samoocenę pod kątem cech i przejawów Twoich zachowań w związku, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na wartościowego partnera, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na wartościowego partnera jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do bycia realistycznym i godnym zaufania, pełnym szacunku i wzajemności, responsywnym, chętnym do proszenia o pomoc i wiernym sobie, jak również do podtrzymywania i doceniania więzi emocjonalnych, posiadania rozsądnych oczekiwań i jasnej komunikacji.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktor psychologii i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżących cech respondenta odnośnie dojrzałości emocjonalnej i odpowiedniego zachowania w związkach, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.