Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Güvenilir Partner Testi

Bir partner olarak güvenilir mi yoksa toksik misiniz?

Psikologlar sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerde ortak olan kalıpların haritasını çıkardıkça, bazı insanların “partner olarak iyi” olduğu, diğerlerinin ise ilişkilerinin önünde engel oluşturan travma veya karanlık özellikler ile mücadele ettiği giderek daha açık hale geliyor.

Bu test, klinik psikolog Dr. Lindsay C. Gibson'ın çalışmasına dayanmaktadır ve bir partner olarak toksik veya iyi olduğunuzu 8 farklı alanda değerlendirmeye çalışır.

Bir partner olarak güvenilir mi yoksa toksik misiniz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 40

Partnerimden gelebilecek olumsuz tepkileri en aza indirmek için ilişkimde beyaz yalanlar söylerim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Güvenilir Partner Testi (IDR-GRT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-HPT testi, Dr. Lindsay C. Gibson’ın Adult Children of Emotionally Immature Parents: How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents (Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları: Mesafeli, Reddeden, Bencil Ebeveynlerin Negatif Etkilerinden Kurtulmanın Yolları) adlı çalışmasına dayanmaktadır. IDR-HPT, kişilik psikolojisi, danışmanlık psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Samimiyet: Kendilerini bilen partnerler, bir ilişkide partnerleri kadar kendilerine de hizmet etmeleri gerektiğinin farkındadırlar. Ne düşündüklerini ve hissettiklerini duyarlı ve doğru yollarla paylaşırlar; aralarındaki bağa vurgu yapmaksızın partnerlerinin kendilerine tepki vermesine izin verirler. Özgünlüğü, gerçek ve tatmin edici bir ilişki yaşamak için hayati bir şey olarak gördüklerinden, sahip oldukları değerleri savunurlar.

Empati: Duygusal bağlantıları sürdüren ve takdir eden kişiler, genellikle partnerlerine özen gösterir, açık bir şekilde iletişim kurar ve bir ilişkide partnerleri bir arada tutan bağı güçlendirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Yakınlık hissinin, fiziksel çekiciliğin veya yüzeysel sohbetlerin ötesinde bir iyi oluşu kolaylaştırdığını bilirler.

Duyarlılık: Kendileri ve partnerleri için makul beklentileri olan kişiler, başkalarının olduğu kadar kendi sınırlarının ve yeteneklerinin de farkındadır. Partner olarak, ilişkilerinde neyin mümkün neyin imkansız olduğu konusunda uygun ve olgun bir anlayışa sahip olma eğilimindedirler. Bu özellik, kişinin kendine karşı dürüst olmasını ve bir ilişkinin sahip olduğu sınırlamalara saygı duymasını gerektirdiğinden, sağlıklı özsaygıyı da yansıtır.

İletişim: Açıkça ve aktif bir şekilde iletişim kuran partnerler, iki yönlü iletişimin temel olduğunu vurgulamaya ve insanların ihtiyaçlarına saygı gösterirken kendi ihtiyaçlarını uygun şekilde ifade etmeye çalışırlar. “Ben” ile başlayan ifadeler kullanma eğiliminde olabilir ve kendi duygularının sorumluluğunu kabul edebilirler. Ayrıca isteklerini aktarmak için uygun zamanı ve kelimeleri seçmeye de dikkat ederler.

IDRlabs Güvenilir Partner Testi, Dr. Gibson tarafından yayımlanan çalışma ve şu adlı kitabında yer alan kriterlere dayanmaktadır: Gibson, L.C. (2015). “Adult Children of Emotionally Immature Parents: How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents” (Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları: Mesafeli, Reddeden, Bencil Ebeveynlerin Negatif Etkilerinden Kurtulmanın Yolları). New Harbinger Publications, Inc. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Güvenilir Partner Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

IDRlabs Güvenilir Partner Testi, duygusal olgunluğun ve ilişkiler çerçevesinde uygun davranışların önemini tartışan ünlü ve saygın bir kitaba dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel tavrımız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir kişilik, davranış veya ilişki değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Bir partner olarak davranışlarınız ve bunların kendini gösterme şekillerini görmek için kendinizi taramanıza olanak tanıyan bu ücretsiz online Güvenilir Partner Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Güvenilir Partner Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Güvenilir Partner Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve gerçekçi, güvenilir, saygılı ve duyarlı, samimi, yardım istemeye istekli ve kendine karşı dürüst olmanın yanı sıra duygusal bağları sürdürme, makul beklentilere sahip olma ve açık iletişim kurma ile ilgili puanlarınızı elde etmenizi sağlar.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, bir Psikolog Doktorun çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin duygusal olgunluğuna ve ilişkilerinde uygun şekilde davranabilmesine işaret eden mevcut özelliklerin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.