Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na samotność

Ludzie to zwierzęta społeczne. Kontakty społeczne są ważne dla naszego dobrego samopoczucia, a poczucie samotności działa jako sygnał bólowy ostrzegający nas, że coś jest nie tak. W konsekwencji samotność jest istotnie skorelowana z miarami negatywnej samooceny, lęku i depresji.

Niniejszy test, w oparciu o pracę dr. Davisa Tharayila, określi Twój poziom samotności. Czy jesteś osobą samotną? Dla każdego z poniższych stwierdzeń wskaż swój poziom zgodności.

Pytanie 1 z 25

Wiem, gdzie znaleźć towarzystwo, kiedy tego potrzebuję.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na samotność IDRlabs (IDR-LT©) został opracowany przez IDRlabs International i jest jego wyłączną własnością. Test IDR-LT opiera się na pracy psychologa klinicznego dr. Davisa P. Tharayila i skali oceny samotności Uniwersytetu Filipin (the University of the Philippines Loneliness Assessment Scale), ale nie jest w żaden sposób powiązany z dr. Tharayilem ani innymi profesjonalistami lub organizacjami zawodowymi powiązanymi z tą publikacją.

Niniejszy dostarcza następujących opinii: Osoba niesamotna: bardzo rzadko doświadczasz samotności. Posiadasz szeroki wachlarz relacji społecznych i czujesz bliskość i związek z innymi na głębszym poziomie. „Inni” mogą obejmować rodzinę, przyjaciół, współpracowników, partnerów i znajomych. Możesz utrzymywać kontakty społeczne w swoim sąsiedztwie poprzez działania społecznościowe, zarówno przez Internet, jak i osobiście. Niezależnie od tego, czy masz zły dzień, czy dobry, wiesz, że zawsze będzie ktoś, z kim możesz porozmawiać. Czujesz się osobą otoczoną miłością, opieką i zauważaną, a sam(a) jesteś w stanie odwzajemnić te uczucia. Osoby, które nie czują się samotne, zazwyczaj mają lepsze ogólne zdrowie psychiczne, a jednocześnie wykazują większą empatię dla innych i mają wyższą samoocenę.

Lekka samotność: samotność doświadczasz w sposób łagodny lub sporadycznie. Każdy od czasu do czasu czuje się samotny, a kiedy zdarza się to Tobie, zwykle są ludzie, do których możesz się zwrócić, zyskując towarzystwo i wsparcie. Nie jesteś osobą podatną na odczuwanie samotności przez dłuższy czas lub w stopniu, który wpływa na Twoje ogólne samopoczucie. Masz w swoim życiu głębokie związki i relacje; kiedy zwracasz się do kogoś, jest to najczęściej odwzajemniane, a Ty jesteś w stanie połączyć się z innymi na głębszym, bardziej intymnym poziomie. Ludzie, którzy czują się związani z innymi, mają niższy poziom lęku i depresji. Co więcej, badania pokazują, że niski poziom samotności wiąże się ze zwiększoną empatią względem innych i wyższą samooceną.

Umiarkowana samotność: doświadczasz umiarkowanego poziomu samotności. Chociaż zdarza się, że doświadczasz głębokich więzi społecznych, spędzasz również znaczną ilość czasu czując się samotnym lub pominiętym. Możesz zauważyć, że niektóre z Twoich przyjaźni lub związków nigdy nie wychodzą poza powierzchowne zaangażowanie i możesz nie mieć nikogo, kogo określił(a)byś swoim najbliższym lub najlepszym przyjacielem, chociaż prawdopodobnie chciał(a)byś kogoś takiego mieć. Możesz również zmagać się z uczuciami smutku, niepokoju lub niskiej samooceny. Możesz odnieść korzyści z aktywnej pracy nad nawiązaniem kontaktu z innymi w pozytywny, zdrowy sposób i możesz spróbować nawiązać nowe więzi poprzez działania takie jak wolontariat, hobby, trening w grupach itp.

Silna samotność: doświadczasz obecnie wysokiego stopnia samotności i izolacji społecznej. Masz trudności z nawiązaniem kontaktu z innymi i często czujesz się samotny(a), niezależnie od tego, czy faktycznie jesteś odizolowany(a). Chociaż możesz mieć przypadkowych przyjaciół lub znajomych, z którymi możesz się kontaktować, nie masz z nimi wielu wspólnych zainteresowań ani nie hołdujesz podobnym wartościom, a ludzie w Twoim życiu nie wydają się naprawdę Cię rozumieć. Próba nawiązania kontaktów społecznych może czasami wydawać się wyczerpująca i bezowocna, a wysiłek ten może negatywnie wpłynąć na Twoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Chroniczna samotność może wpływać na Twoje zdrowie również w innych obszarach. Jeśli zmagasz się z chronicznym uczuciem samotności i izolacji, zachowaj ostrożność.

Test na samotność IDRlabs został opracowany przez osoby zawodowo zajmujące się psychologią, doskonale znające się na stosowaniu i ocenie różnych testów psychometrycznych i miar osobowości. Niniejszy test opiera się na pracy dr. Tharayila, opublikowanej w Tharayil, D.P. (2012). Developing the University of the Philippines Loneliness Assessment Scale: A Cross-Cultural Measurement. Social Indicators Research, 106, 307-321. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na samotność IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Internetowe quizy, takie jak niniejszy test na samotność, niezależnie od tego, czy mają charakter profesjonalny, edukacyjny, czy też służą głównie do celów rozrywkowych, są jedynie „rzutem oka” na niektóre aspekty Twojego charakteru i osobowości. W odniesieniu do tego testu, Twoje odpowiedzi i ostateczny wynik ogólny dostarczą informacji o Twoim obecnym poczuciu samotności. Pomimo dokładnego i systematycznego opracowania i konstrukcji niniejszego testu, żaden kiedykolwiek stworzony test nie jest w stanie z całkowitą dokładnością określić Twojej osobowości, charakteru ani stopnia izolacji społecznej, ani nie może zastąpić ostatecznej oceny osobowości, postawy lub związku dokonanej przez wykwalifikowanego, odpowiedniego specjalistę.

Jako twórcy i wydawcy tego bezpłatnego testu na samotność, umożliwiającego samoocenę pod kątem poczucia samotności i izolacji społecznej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na samotność, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na samotność jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do bieżących doświadczeń związanych z izolacją społeczną i samotnością.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten pomiar opiera się na pracy doktora psychologii i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżących cech respondenta wskazujących na izolację społeczną i samotność, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony pod kierunkiem osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.