Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Yalnızlık Testi

İnsanlar doğaları gereği sosyaldir. Sosyal bağlar, iyi oluş hissimiz için önemlidir ve yalnız hissetmek, bir şeylerin yanlış gittiği konusunda bizi uyaran bir acı sinyali işlevi görür. Dolayısıyla da yalnızlık, olumsuz benlik algısı, anksiyete ve depresyon seviyeleriyle önemli ölçüde ilişkilidir.

Dr. Davis Tharayil’in çalışmasına dayanan bu test, yalnızlık seviyenizi belirleyecektir. Yalnız mısınız? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 25

Kendime üzülüyorum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Yalnızlık Testi (IDR-LT©) IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir ve onun özel mülkiyetidir. IDR-LT, klinik psikolog Dr. Davis P. Tharayil’in çalışmaları ve Filipinler Üniversitesi Yalnızlık Değerlendirme Ölçeğine dayanmaktadır, ancak hiçbir şekilde Dr. Tharayil veya çalışmalarıyla bağlantılı başka herhangi bir araştırmacı veya profesyonel kuruluş ile ilişkili değildir.

Bu test şu geribildirimleri sunar: Yalnız Değil: Nadiren yalnız olduğunuzu hissedersiniz. Çok çeşitli sosyal ilişkilere sahipsiniz ve insanlara genel anlamda daha derin bir düzeyde yakın ve bağlı hissediyorsunuz. Bu kişiler arasında aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, ortaklar ve tanıdıklar olabilir. Online veya yüz yüze topluluk etkinlikleri aracılığıyla bulunduğunuz yerde sosyal bağlantıları sürdürebilirsiniz. İster kötü bir gün geçirin, ister iyi bir gün geçirin, her zaman konuşabileceğiniz biri olacağını bilirsiniz. Sevildiğinizi ve önemsendiğinizi hissedersiniz ve bu duygulara siz de karşılık verebiliyorsunuz. Kendini yalnız hissetmeyen kişiler, insanlara karşı daha fazla empati ve daha yüksek benlik saygısına ve genel olarak daha iyi bir ruh sağlığına sahiptir.

Hafif Yalnızlık: Sadece hafif veya arada sırada yalnız olduğunuzu hissediyorsunuz. Herkes zaman zaman kendini yalnız hisseder ve bunu hissettiğinizde, genellikle size destek olacak sosyal bağlantılar ve insanlar vardır. Uzun süreyle veya genel iyi oluşunuzu etkileyecek ölçüde yalnız hissetmezsiniz. Hayatınızda anlamlı bağlantılar ve ilişkiler vardır; birine içinizi dökmek istediğinizde çoğunlukla karşılık buluyor ve insanlarla daha derin, daha samimi bir düzeyde bağlantı kurabiliyorsunuz. İnsanlarla bir bağa sahip olduğunu hisseden insanlar daha düşük anksiyete ve depresyon seviyelerine sahiptir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar, düşük yalnızlık düzeylerinin, insanlara karşı daha fazla empati ve daha fazla öz saygı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Orta Düzeyde Yalnızlık: Orta düzeyde yalnızlık çekiyorsunuz. Anlamlı sosyal ilişkiler yaşadığınız zamanlar olsa da, zamanınızın önemli bir kısmını yalnız veya dışlanmış hissederek geçiriyorsunuz. Bazı arkadaşlıklarınızın veya ilişkilerinizin hiçbir zaman yüzeysel olmanın ötesine geçmediğini fark edebilirsiniz ve en yakın veya en iyi arkadaşınız olarak tanımlayabileceğiniz kimse olmayabilir ve muhtemelen böyle biri olmasını isterdiniz. Ayrıca hüzün, anksiyete veya düşük öz saygı duyguları da hissediyor olabilirsiniz. Başkalarıyla olumlu ve sağlıklı bir şekilde etkileşim kurmak için aktif olarak çalışmak size iyi gelebilir ve muhtemelen gönüllü faaliyetler, hobiler, egzersiz grupları, vb. etkinlikler yoluyla yeni ilişkiler kurmaya çalışabilirsiniz.

Çok Yalnız: Şu anda üst düzeyde yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşıyorsunuz. İnsanlarla bağ kurmakta zorlanıyorsunuz ve gerçek anlamda izole olup olmamanız fark etmeksizin genellikle yalnız hissediyorsunuz. İlişki kurabileceğiniz kişiler veya tanıdıklarınız olsa da, pek çok ortak ilgi alanınız veya paylaştığınız değerler yok ve hayatınızdaki insanlar sizi gerçekten anlamıyor gibi görünüyor. Sosyal bağlar kurmaya çalışmak bazen size yorucu ve verimsiz gelebilir ve bu çaba öz saygınızı ve öz değerinizi olumsuz etkileyebilir. Kronik yalnızlık sağlığınızı diğer alanlarda da olumsuz etkileyebilir. Kronik yalnızlık ve izolasyon duyguları hissediyorsanız dikkatli olun.

IDRlabs Yalnızlık Testini, çeşitli psikometri testleri ve kişilik ölçütlerinin kullanımında ve puanlamasında deneyimli psikoloji uzmanları geliştirmiştir. Bu test, Dr. Tharayil ve Tharayil, D.P. (2012) . Developing the University of the Philippines Loneliness Assessment Scale: A Cross-Cultural Measurement (Filipinler Üniversitesi Yalnızlık Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Kültürler Arası Bir Ölçüm) adı altında yayınlamış olan çalışmasına dayanmaktadır Social Indicators Research, 106, 307-321. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Yalnızlık Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Bu Yalnızlık Testi gibi online testler, ister profesyonel, ister eğitim amaçlı veya eğlence amaçlı olması fark etmeksizin, yalnızca karakterinizin ve kişiliğinizin bazı belirli yönlerine bir ilk bakış sunabilir. Özellikle bu testle ilgili olarak, verdiğiniz yanıtlar ve elde ettiğiniz toplam puan, mevcut yalnızlık hissiniz hakkında bilgi sağlayacaktır. Bu testin geliştirilmesi ve yapılandırılması kapsamlı ve sistematik bir süreçten geçmiş olsa da, şimdiye kadar oluşturulmuş hiçbir test kişiliğinizi, karakterinizi veya sosyal izolasyon derecenizi tam doğrulukla belirleyemez veya nitelikli bir uzman tarafından yapılan kesin bir kişilik, davranış veya ilişki değerlendirmesinin yerini alamaz.

Kendinizi yalnızlık ve sosyal izolasyon duygularına göre taramanıza olanak tanıyan bu ücretsiz Yalnızlık Testinin geliştiricileri ve yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutarak mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Yalnızlık Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Yalnızlık Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve mevcut sosyal izolasyon ve yalnızlık deneyiminizle ilgili skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu ölçek ile sunulan geribildirim, bir Psikolog Doktorun çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin sosyal izolasyon seviyesi ve yalnızlığına işaret eden mevcut özelliklerin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları tavsiyeler ışığında hazırlanmıştır.